2018. évi házirend

Tisztelt Horgászok!

Figyelem! A Duna-projekt keretében a gáti út felújítása befejeződött, forgalmi rendje megváltozott. Az ezüstpart megközelítése a gáti úton lehetséges, melynek használata engedélyköteles. A Behajtási engedélyt a KDV-VIZIG III. számú Szakaszmérnökségtől, illetve az üzemeltetőtől kell kérni.

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Makád község területén lévő ún. Ezüstpartot (3650 m hosszban) 2018.01.01. - 2018.12.31-ig üzemeltetésre adta Veres Imre Miklós egyéni vállalkozó, üzemeltető részére.

Az üzemeltető a parton található sorszámozott horgászhelyeket az alábbi kölcsönös feltételekkel biztosítja a horgászok részére:

1. A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

2. A horgászhellyel (nádnyílás) szemben lakókocsit, sátort, gépkocsit elhelyezni és 30cm-nél mélyebb árkolást végezni TILOS! Ellenkező esetben a lakókocsit, sátrat az üzemeltető elszállíthatja.

3. Az ezüstpart teljes területén Tilos a szemetelés! Távozás után kötelező a használt horgászhely eligazítása, árok betemetése, döngölése.

4. Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy az árvízvédelmi töltés oldalán és lábánál lévő növényzet épségére fokozottan ügyeljenek! A károkozókkal szemben hatósági eljárást kezdeményez az üzemeltető és az RDHSZ.

5. Horgászni csak érvényes horgászokmányok megléte esetén lehet, melyet főállású halőrök, társadalmi halőrök és rendőri szervezetek tagjai ellenőriznek.

6. Egy horgászhelyen maximálisan 4 fő horgász horgászhat. A már letelepített sátorral, lakókocsival jelzett horgászhelyen – ha és amennyiben nincs jelen a helyet korábban elfoglaló horgász- az újonnan érkező sporttárs is horgászhat, azonban a korábbi helyet elfoglaló horgász megérkezésekor a horgászhelyet az utóbb érkezőnek el kell hagynia.

7. Minden egyes elfoglalt számozott horgászhely elfoglalásáért díjat kell fizetni, a 8. és 10. pontban leírtak szerint.

8. Az üzemeltető azonosítóval ellátott alkalmazottja (díjbeszedő) napi két alkalommal járja végig a horgászhelyeket a választott díjakért.
Díbeszedő: Vakulya Kálmán, tel.: 06-70-262-6542.

9. Az üzemeltető alkalmazottja (díjbeszedő) minden esetben nyugtát ad a helyfoglalási díjról. A horgász e nyugtával igazolja ott lévőségének és helyfoglalásának jogosultságát, ezért a nyugtát saját érdekében őrizze meg a horgász, továbbá ellenőrzés céljából azt felmutatni köteles (adóhatósági dolgozóknak, üzemeltető vezetőségének illetve az RDHSZ képviselőjének).  

10. Horgászhely foglalási díjak:

- egynapos: (minden megkezdett nap után) bruttó 800 Ft
- hétnapos bruttó 5.000 Ft
- egy havi: (8 éjszakával) bruttó 20.000 Ft

A fenti összegek magukban foglalják a gépkocsi, sátor, utánfutó, lakókocsi helyfoglalási díját, valamint 4 főig érvényesek.
További személyek után 250 Ft napidíjat kell fizetni.

11. A horgászok az üzemeltetőtől kapott szemeteszsákokban kötelesek a szemetet gyűjteni, és távozásukkor a konténerbe elhelyezni.

12. A területet minden horgász saját felelősségére használhatja.

13. A területen lévő ingóságaikra és értéktárgyaikra ügyeljenek, mert ezekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

14. A horgász amennyiben elfoglalja számozott helyét, úgy a fentieket magára nézve tudomásul veszi és elfogadja.

15. Az RDHSZ fenntartja a jogot hazai, vagy nemzetközi rendezvény e területen való megrendezésre. Ezen idő alatt az ezüstparton csak a rendezvény résztvevői tartózkodhatnak.
Ennek időpontja: 2018. szeptember 3-án 12.00 órától - szeptember 8-án 12.00 óráig. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet az üzemeltetőnél.

16. Aki rekordlistás visszaengedésre, illetve hitelesítésre alkalmas halat fog, az napszaktól függetlenül hívja a halászati őröket a mihamarabbi visszahelyezés érdekében. Rekordlistás halat kantározni tilos!

17. Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség : az 1990.évi C. törvény valamint a Makád Község Önkormányzat helyi adókról szóló 8/2003. (VI.26) számú határozata alapján 250 Ft/ vendégéjszaka.

A területtel kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel a nap 24 órájában az üzemeltetőhöz, vagy annak megbízottjához fordulhatnak:

Név: Veres Imre Miklós tel.szám: 06-20-239-2450

A horgász amennyiben elfoglalta számozott helyét, úgy e fenti szabályokat köteles betartani.
A horgászhelyet tisztán, rendezetten hagyják el! Itt tartózkodásukkor ügyeljenek a környezetre és természeti értékeink védelmére!

Kellemes időtöltést és jó fogást kíván:

az üzemeltető és a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség