A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) és mellékvizeinek 2015. évi horgászrendje

(A területi jegyhez kiadott mellékelt szabályzat)

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (továbbiakban: RDHSZ), mint a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (továbbiakban: RSD) és mellékvizeinek (Duna- Tisza csatorna, Dunavölgyi főcsatorna, Északi övcsatorna, Dömsödi Holt Duna-ág,Somlyó csatorna) halgazdálkodási hasznosítója. A vízterületeken a horgászati tevékenység a hatályos 2013. évi CII. törvény, a halgazdálkodásról és a hal védelméről, továbbá a törvény részletes utasításait tartalmazó végrehajtási rendelet (vhr) alapján végezhető. Ezen kívül az alábbi törvényeket kell betartani:

 •  a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;

Az RDHSZ a törvény előírásaival összhangban a következő szabályokat alkotta 2015. évre.

Általános előírások:
1)  Az RSD-n és mellékvizein halászati tevékenység nem folytatható, kivéve szúnyoglárva gyűjtés engedéllyel.
2)  A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles a fogási naplóban található naptáron X-el jelölni az aktuális horgászati napot. A napi darabszám korlátozás alá eső halakat fogást követően azonnal be kell jegyezni KITÖRÖLHETETLEN TINTÁVAL a fogási naplóba a fogás helyének, pontos idejének/hónap,nap,óra,perc/ megjelölésével. A darabszám korlátozással nem védett halfajok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően a vízpart elhagyása előtt kell a fogási naplóba bejegyezni. Ellenkező esetben a halászati őr az engedélyt bevonja. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, azt a fogási naplóban nem kell rögzíteni.  
3)  A felnőtt éves területi jeggyel maximum 80 kg napi darabszám korlátozás alá eső hal tartható meg. Minden területi jegy tartalmazza a maximálisan fogható mennyiségeket. A súlyhatár elérésekor újabb területi jegy váltható.
4)  A vízparti és vízi növények irtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos! A hal és egyéb állati hulladék vízbe juttatása súlyos környezetszennyezésnek minősül. A tetten ért személyeket szigorúan szankcionáljuk. Tilos csónakkal beállni nádfalba, gyékényesbe, sásosba!
5)  A halak ívását megzavarni, kijelölt vagy nem kijelölt ívó, kíméleti területen horgászni és azt 50 méteren belül megközelíteni szigorúan tilos! A kijelölt ívó, kíméleti területre stégről, partról, csónakból az ún. ráhorgászás is tilos!
6)  Az RSD-n és mellékvizein nem megengedett a foglalt horgászhely. A jelzőbóját, -karót a horgászat befejeztével el kell távolítani a horgászvízből.
7)  Szemetes helyen (a horgászállás 10 m-es körzetében) a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos (dohányzó horgásznak a cigarettacsikk gyűjtéséről is gondoskodnia kell, azt szétdobálni tilos), ez esetben a halőr a területi engedélyt bevonja!
8)  A horgász köteles a bevetett készségeit közvetlen közelről, személyesen őrizni, azok felügyeletét másra, illetve bármely típusú jelzőeszközre sem ruházhatja át. Az így szabálytalanul őrizetlenül hagyott készség a horgászrend megsértésének minősül, eljárást von maga után. A talált horgászkészséget a halászati őr írásos jelentés nyomtatvány hátrahagyásával a Szövetséghez szállítja, ahol az egy évig megőrzésre kerül. A horgászkészségek tárolási és őrzési költsége nettó 20 Ft/nap.
9)  A kifogott halat szákban tartani csak sérülésmentesen, kíméletesen lehet, a fémszák használata tilos. Amennyiben a halászati őr sérült vagy elpusztult halat talál a haltartóban állatkínzási eljárást kezdeményez. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet!
10)  Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani!
11) Az elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.
12)  Az RSD-n és mellékvizein tilos megtartani a compót.
13) Az RSD-n és mellékvizein az amur is napi darabszám korlátozással védett halfaj, azaz naponta megtartható mennyiség 3db, mérettől függetlenül.
14) A 10 kg-nál nagyobb pontyot az állomány védelme érdekében megtartani tilos, azt kíméletesen kell visszaengedni a vízbe.
15) Az RSD-n és mellékvizein a műtárgyak, hidak 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni.
16) A horgászhelyet szürkület után az ellenőrzés elősegítése, a vízi közlekedés biztonsága érdekében kizárólag jól látható, szórt fénnyel kell megvilágítani.
17) A behordás mindenféle formája tilos, kivéve a bojlis és behordási területi jeggyel rendelkezők részére, amelyekhez külön szabályzat tartozik.
18) A vízszennyezéseket és a halpusztulásokat a horgásznak haladéktalanul kötelessége jelenteni a halászati őröknek.
19) A január 1. és február 28. illetve november 1. és december 31. között fogott harcsát megtartani tilos, azt haladéktalanul vissza kell engedni!
20) Élő és élettelen kishallal, halszelettel március 01. és április 30. között horgászni tilos, kivéve az ún. stupekos és kuttyogtató horgászati módszerrel.
21) Január 01.-től március 15.-ig, valamint november 1.-től december 31.-ig terjedő időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.
22)  Egész évben tilos a csónakból vontatott horgászeszköz (sleppelés) használata!
23)  Balinólom, műlégy és pilker kizárólag csak egyágú horoggal használható.

Területi szabályok és korlátozások:

1)  Egész évben tilos horgászni a következő területeken:
   a)    A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51,3 fkm.
   b)    Dömsödi ún. „Kerek agyagosban” és az öbölben.
  c)  A szigetszentmártoni Rafás-sziget északi oldalán levő „Kerek nádasban”. A nádas területére és annak öblébe vízi járművel behajtani, azt 3 m-es távon belül megközelíteni tilos.
2)  A Rózsa-szigeten a horgászat csak szállóvendégek részére engedélyezett. A sziget 50 m-es körzetében csak a vendégek horgászhatnak.
3)  A Makádi Ezüstpartra gépjárművel behajtani csak a KÖVIZIG előírásai szerint behajtási engedéllyel lehetséges.
4)   Az ún. Francia öbölben és a mellékvizeken csónakból horgászni tilos.
5)  A Makádi- és a Tököli parkerdő területén található nagynyomású földgázszállító vezeték 8-8 m-es övezetében tiltott bármilyen építmény elhelyezése, tűzrakás, anyagok égetése, gépjármű és lakókocsik tárolása telepítése.

Az RDHSZ fenntartja a jogát, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket tiltással jelzi.

Időbeli korlátozások:

1)  A Makádi Ezüstparton november 09-én 0.00 órától november 28-án 06.00 óráig mindennemű helyfoglalás, horgászat és horgászeszközökkel való tartózkodás tilos.
2)  A Makádi Ezüstparton az október 4-9. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Pontyfogó Verseny idején a 2-4 fkm–es szakaszon, mindkét parton és a mederben is csak a versenyzők horgászhatnak.
3)  Az őszi haltelepítések miatt az RSD-n november 09-én 0.00 órától november 28-án 06.00 óráig horgászati tilalom lép életbe. Ezen idő alatt a parton és annak környékén horgászatra alkalmas felszereléssel tartózkodni, szoktató etetést létesíteni is tilos! A tilalom a mellékvizekre nem vonatkozik.
4)  Az őszi telepítést követően az RSD-n és mellékvizein november 28.-tól december 31-ig horgászni csak 06.00 órától 17.00 óráig engedélyezett. Kivétel a bojlis területi jeggyel rendelkezők, akik ebben az időszakban nem tarthatnak meg halat.
5)  Az ún. Francia öböl, - kíméleti terület, (halak telelő területe) - teljes területén január 1. és március 1., illetve november 7. és december 31. között általános horgászati tilalom lép érvénybe. (GPS: N47,440422,E19,074978)
6)  Az ún. Lajos hókony teljes területén január 1. és március 31. között a pergetés minden eszközzel tilos (37-38 fkm).
7)  Az RDHSZ a halászati hatóság engedélye alapján a május 02. és május 31 közötti pontyfogási tilalmat feloldja, kivétel ez alól a halászati hatóság és a Szövetség által kijelölt alábbi kíméleti területek, (halak szaporodó területe).
Az alábbi kíméleti területeken március 1-jétől június 15-ig a halak ívásának védelme érdekében általános horgászati tilalom lép életbe:
a)  Cuczor-szigeti nádasok a Dunaharaszti hajóállomástól a 47–es fkm-ig mind a három ágban (GPS: N47,371417, E19, 092700)
b)  Az Angyali sziget északi csücskénél elterülő nádas és lagúna teljes területén (GPS: N47,201592, E18,954261)
c)  A Dömsödi Holt-Duna Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágba csatlakozó ún. átvágás szakaszán (9-9,5 fkm.) (GPS: N47,088628, E18,996700)
d)  A ráckevei strandtól a hídig terjedő nádas-gyékényes (bal) partszakasz (19-19,3 fkm) (GPS: N47,161458, E18948461)
e)  A Makádi természetvédelmi terület teljes parti részén (5,45-6,54fkm) (GPS: N47,075986, E18963661)
8)  A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág csepeli versenypályáján az országos verseny kezdetét megelőző nap 8.00 órától, egyéb versenyek esetében, a verseny napján 0.00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett táblák is jelzik.
A szövetség a 2015. évre vonatkozó kíméleti területek hatósági engedélyezését 2014-ben megkérte. A GPS koordinátákkal megjelölt kíméleti területek részletesebb leírását, térképét a szövetség honlapján is megtalálják

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági előírásai:

1)  Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták alábbi törzsterületein:

 • A Dömsödi árapasztó csatornán az un. Puskás hídtól a Szunyogi–bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon.
 • A XXXI-es csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától a sóderbányáig a belső-nyugati-oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon.
 • A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon.
 • A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon.
 • A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon.

2)  Szigetcsép, Csupics-sziget térségére vonatkozó előírások:
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág szigetcsépi Csupics–szigetet övező nádasok területén horgászni tilos!
3)  Általános kikötések:

 • Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos!
 • A védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be.
 • A horgászat végeztével a területet mindenki köteles hulladékmentesen hátrahagyni, horgászat csak hulladékmentes horgászhelyen kezdhető meg.
 • A horgászati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett természetvédelmi területeket, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (Natura 2000), az ott található védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.

A fenti előírások betartását a természetvédelmi hatóság is ellenőrzi!

Haljel beküldése:

Az RDHSZ telepítéskor a halak egy részét megjelöli. Kérjük, hogy aki ilyen halat fog, a jelet vagy annak adatait jutalom ellenében az RDHSZ-hez írásban juttassa el. Beküldendő adatok: a fogás helye, időpontja, a hal méretei (tömege, testhossza, testmagassága) és a horgász elérhetősége. A méreten aluli vagy megtartani nem kívánt halat a vízbe a jelöléssel együtt kell visszahelyezni. A beküldött pontos teljes körű adatokért a Szövetség jutalmat küld a horgásznak.

Rekordlista

A Szövetség a Ráckevei Duna-ágon és mellékvizein fogott halakból rekordlistát működtet, mely a honlapon elérhető. A listára csak hitelesített adat kerülhet fel. Hitelesítést csak a halászati ágazatvezető, a halőri csoportvezető és az általuk megbízott személyek végezhetnek. A rekordfogás adatait igazolólapra vezetjük és azt a Magyar Horgász újság rekordlistájára is elküldjük. A horgász köteles a rekordlistás halat sértetlenül, a hitelesítést követően kíméletesen visszaengedni, kivéve a harcsát és busát.
A kiemelkedően nagy halat fogó és azt visszaengedő horgász jutalomban is részesül, a jutalom a fogást követő évre térítésmentes területi engedély a Ráckevei Duna-ágra és mellékvizeire, kivéve bojlis területi jeggyel rendelkezők. A bojlis területi engedéllyel rendelkezők közül, a legnagyobb rekordlistás pontyot és amurt fogó horgász térítésmentesen kapja a következő évi bojlis területi engedélyét.
A rekord bejelentéséhez kérjük, hogy hívja a halőri csoportvezetőt 06 30 2025691, akadályoztatása esetén pedig az adott vízterület halőrét!
A listára kerülés alsó súlyhatárát és a jutalmazott méretet a táblázat tartalmazza.

Halfaj Listára kerülés
alsó határa (kg)
Jutalmazás
alsó határa (kg)
Ponty 10 *
Amur 15 **
Süllő 5 8
Csuka 6 6
Harcsa 25 40
Balin 4 4
Busa 25 -
Kecsege 2 2
Márna 3 3
Egyéb halfajok 1,5 -

*Az 50 legnagyobb pontyot fogó horgász, és ** a 20 legnagyobb amurt fogó horgász részesül jutalomban. A beérkező fogási adatok kiértékelése december 31.-ig megtörténik, ezt követően kiértesítjük a jutalomban részesülőket.

Az RDHSZ kiterjedt halászati őri rendszert működtet.

A halászati őrzés jogosultságát, módját, működési területét, a halászati őrök működésére vonatkozó részletes szabályokat a Hhvtv végrehajtására kiadott rendelet és a 2012. évi CXX. törvény szabályozza.

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

Természetvédelmi szabálysértés
147. § (1) Aki
a) a természetvédelmi államigazgatási szerv engedélyéhez vagy szakhatósági hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy szakhatósági hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, szakhatósági hozzájárulástól eltérő módon végez vagy végeztet, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
b) természeti területen - beleértve a védett természeti területet is - a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak,
c) védett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt jogellenesen megrongál, elvisz vagy elpusztít, illetve védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedét élettevékenységében jelentős mértékben zavar,
d) a természet védelmére vonatkozó rendelkezéseket egyébként megsérti,
százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabálysértés elkövetőjére a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, valamint a természetvédelmi hatóság részéről eljáró és erre felhatalmazott személy helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) Azt a védett, illetőleg fokozottan védett növény- és állatfaj egyedet, annak bármely fejlődési alakját, származékát, védett ásványi képződményt, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
(5) Ha a (4) bekezdésben felsorolt természeti érték állami tulajdonban van, akkor azt a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv lefoglalja, és az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv döntéséig gondoskodik a megőrzéséről.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv hatáskörébe tartozik.
148. § (1) Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, hozzájárulástól eltérő módon végez vagy végeztet, illetve a környezet elemeit a külön jogszabályban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az előírások és korlátozások megsértőivel szemben a Szövetség törvényesen eljár! A horgászatra vonatkozó szabályozások mellett a horgász köteles figyelembe venni az RSD hajózási szabályzatát, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt és a Btk. 2004. évi X. törvény módosítását, mely az állatkínzást tiltja.

 A nagy pontyok lopása elszaporodott. Mivel tényész- és horgászati értékük hatalmas és pótlásuk csak több százezer forintos költségen lehetséges,a szövetség minden esetben büntető eljárást kezdeményez a hal eltulajdonítójával szemben lopás bűncselekményének gyanúja miatt.   A vétkes ellen a  halászati hatóságnál tett feljelentésen kívül polgári pert is indít a kár megtérítéséért . Az eladott hal megvásárlója  ellen, orgazdaság vétsége miatt büntetőeljárást kezdeményez az RDHSZ és kéri a bíróságtól a foglalkozásától való eltiltását.

Ajánlás a vízparton való tartózkodáshoz

- A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.
- A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat.
- Ezért: A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.
- A vízparton rádiót vagy magnetofont csak hangerejét minimálisra állítva lehet használni, hogy a mások pihenését ne zavarja. Mellőzendő a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd.
 A hangjelzős kapásjelző erejét úgy kel beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.
- Erősen látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.
- A horgászott, jelölt etetett helyet elfoglalni, attól 50 méteren belül horgonyozni nem etikus.
- Ha a stégtulajdonos horgász a stégjén horgászni kíván, elsőbbséget élvez, még akkor is, ha később érkezett.
- A horgász óvja és védje a halállományt. Segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájáról érkezett horgász-turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.
- A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesznek.
- A horgász tekintse kötelezettségének a környezet és természeti értékek védelmét és megóvását.

Hal-, környezet és vízvédelmi bejelentések:

Ugrai Zoltán halászati ágazatvezető: 06-30-9429-548
Szviridov Attila halőri csoportvezető: 06-30-2025-691

A Duna-ági halőrök telefonszámai, és főbb működési területük:

Bán Zoltán 06-30-2025686, 45-57,6. fkm
Horváth András 06-30-2025688, 45-57,6. fkm
Ember Zsolt 06-30-2025689, 34-45. fkm
Necsász Imre 06-30-6409787, 16,5-25. fkm
Kajlik Sándor 06-30-2025692, 16,5-25. fkm
Vida László 06-30-2025690, 2-16,5. fkm
Vitai József 06-30-5081482, 2 - 16,5. fkm

Csatornák és mellékvizek halőreinek telefonszámai:

Paczalos István  06-30-2025696  
Varga László 06-30-2025695  
Kecskés István 06-30-2025698