Makád Község Önkormányzat helyi adókról szóló 8/2003. (VI. 26.) sz. rendelete (KIVONAT)

3.) Idegenforgalmi adó

5. §.

Adókötelezettség terheli azt:
- a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt,
- az adóbeszedésre kötelezettet (szállásadót), aki az adó beszedését elmulasztotta.

7. §

Az adó alapja, mértéke

Az idegenforgalmi adó alapja személyenként és vendégéjszakánként: 250 Ft.

8. §.

Az adó beszedésére kötelezett

A rendelet 5. §-a alapján fizetendő adót:
a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető.
b) az a) pont szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta, így az adó tényleges beszedésétől függetlenül e rendelet további értelmezésében beszedett adónak minősül.

9. §.

Az adó befizetése

Az idegenforgalmi adót a 6. §. szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetni a beszedést követő hónap 15. napjáig Makád Község Önkormányzat Idegenforgalmi adó számlájára.

10. §.

Bevallási kötelezettség

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról tárgyhónapot követő hó 15. napjáig benyújtandó adóbevallást kell tennie.

11. §.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

(1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát.